Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความค่ะ

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความค่ะ

 

 

 

บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวโหลดไฟล์ได้ที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน ระดับอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(3.05 MB. | ดาวน์โหลด 358) PDF
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(3.70 MB. | ดาวน์โหลด 892) PDF
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(4.37 MB. | ดาวน์โหลด 1150) PDF
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(3.56 MB. | ดาวน์โหลด 973) PDF
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(3.12 MB. | ดาวน์โหลด 941) PDF
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(3.16 MB. | ดาวน์โหลด 767) PDF
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...