fbpx
27.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กรกฎาคม 2, 2022

ข่าวดี สำหรับคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครูมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตรได้

ข่าวดี สำหรับคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครูมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตรได้ สำหรับคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครู หรือ ลูกจ้างราชการ จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตร และ ต้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ไม่เกิน 15 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความค่ะ

คุณครูที่เป็นสามีใหม่สามารถลาคลอดบุตรได้กี่วัน มีสิทธิลาเหมือนกับคุณครูที่เป็นภรรยาหรือเปล่า จากข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการลาคลอดบุตร นำมาเป็นความรู้เบื้องต้นกัน

สำหรับคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครู หรือ ลูกจ้างราชการ จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตร และ ต้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ไม่เกิน 15 วัน โดยจะยังได้รับเงินเดือนในช่วงที่ลาตามปกติ แต่จะต้องเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่ภรรยาคลอดบุตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาสูติบัตรของบุตรด้วย

          แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาในช่วงก่อนที่จะคลอดบุตร หรือหลังจากคลอดบุตรไปแล้ว 30 วัน ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาในระดับตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างช่วงที่ลาหรือไม่

คู่มือ : การลาคลอดบุตร

ดาวน์โหลดตัวอย่าง ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด  คลิกที่นี่

ที่มา  kapook

Latest news
Related news