วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกเทคโนโลยีสารสนเทศแจกฟรี โปรแกรมคำนวณอายุเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

แจกฟรี โปรแกรมคำนวณอายุเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

แจกฟรี โปรแกรมคำนวณอายุเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 สำหรับช่วยในการคำนวณ เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 และตัวอย่างการนับอายุ “แบบวันชนวัน” และ “แบบคอมพิวเตอร์” สำหรับคุณครูที่สนใจสามารถดาวโหลไฟล์ได้จากลิ้งค์ในบทความค่ะ

 

🚩 เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 และตัวอย่างการนับอายุ “แบบวันชนวัน” และ “แบบคอมพิวเตอร์”
⛳️ แจกฟรีโปรแกรมคำนวณอายุ 100 ปี “แบบวันชนวัน” และ “แบบคอมพิวเตอร์”
หมายเหตุ :
1) การนับอายุเด็กเข้าเรียนตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์
2) ในทางปฏิบัติ ระบบคอมพิวเตอร์จะนับอายุแบบทบวัน เช่น เกิด 16 พ.ค. 2564 นับถึง 16 พ.ค. 2565 ครบ 1 ปีบริบูรณ์ เช่น ระบบ DMC ของ สพฐ. เป็นต้น
3) การนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ 7 ปีในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น
อ้างอิง
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 พ.ค. 2560
2. หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี