Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอน สื่อ ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดไฟล์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการสอนแนวใหม่ คอมพิวเตอร์ ป.1

คู่มือการสอนคอมพิวเตอร์

สื่อการสอนคอมพิวเตอร์

ใบงานคอมพิวเตอร์  พร้อม เฉลย ชั้น ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.1

รายละเอียดเพิ่มเติม www.hongpakkroo.com

 
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี