27.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัด
ในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์ส่งคำร้องขอย้ายให้รวบรวบคำร้องขอย้าย

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา สายงานการสอน

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news