33.2 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023

คู่มือและคำสั่งการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word แก้ไขได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news