33.9 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023

คุรุสภาขอเผยแพร่และชวนอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [e-Book] หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คุรุสภาขอเผยแพร่และชวนอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [e-Book] หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565” คุณครูที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

 

“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) นวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2565 มีผลงานจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ จำนวน 69 ผลงาน เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพต่อไป สถานศึกษาผู้ได้รับรางวัลได้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูล เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนึ่งโรงเรียนหนี่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยจัดกลุ่มผลงานนวัตกรรมตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

  • ด้านการจัดการเรียนรู้ 16 ผลงาน
  • ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3 ผลงาน
  • ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 27 ผลงาน
  • ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 21 ผลงาน
  • ด้านการวัดและประเมินผล 1 ผลงาน

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด 

คลิกอ่านและดาวน์โหลด

ข้อมูลบรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2566). หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ.

 

หอสมุดคุรุสภา: พื้นที่แห่งการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติม >>> https://elibrary.ksp.or.th/

 

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news