32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

จบสายอื่น อยากเป็นครู!! ไม่ต้องเรียนเพิ่ม คุรุสภาจัดทำ 7 หลักสูตร แทนการเรียน ป.บัณฑิต เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภาจัดทำ 7 Module คุณสมบัติเพื่อขอรับตั๋วครู จบสายอื่น อยากเป็นครู!! ไม่ต้องเรียนเพิ่ม คุรุสภาจัดทำ 7 หลักสูตร แทนการเรียน ป.บัณฑิต เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะกลุ่มครูต่างชาติ และครูที่ไม่ได้จบจากคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ หรือสายครูมาโดยตรง

เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงจะต้องไปเรียนเพิ่มในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เพิ่มเติม แต่ขณะนี้ได้ถูกเลิกไปแล้ว คุรุสภาจึงจัดทำหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 420 ชั่วโมงใน 7 Module ได้แก่

1.การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

3.เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

4.การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5.การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6.การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7.จิตวิญญาณ ความเป็นครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง 7 Module ตอบโจทย์ของการเป็นครูว่าจะมีมาตรฐานใดบ้าง.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news