32 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2565 โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงานที่ได้รับ รางวัล คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลเมื่อวันครูเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

 

 

แบบเสนอผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี๒๕๖๕ ของ นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล/เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา ขอรับรองว่าผลงานที่ปรากฏในเอกสารเล่มนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครู” ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริตรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณ คุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news