Take a fresh look at your lifestyle.

สภาการศึกษา ขอเชิญรับชม การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ขอแนะนำ สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสด การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube  OEC News สภาการศึกษา

รับชมผ่านโปรแกรม Zoom

Meeting ID: 921 7128 2978

กำหนดการสำคัญ ดังนี้

เวลา 10.00 น.

กล่าวรายงาน โดย นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา

กล่าวสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่ โดย ผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เวลา 10.25 น.

รับชมวิดีทัศน์ “ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”

เวลา 10.30 น.

นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

วิดีทัศน์ “ภาพรวมสถานการณ์และผลกระทบการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

“สื่อหน้าจอ ปัจจัยที่กระทบเด็กปฐมวัยรุนแรงที่สุด” โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“Learning Loss พฤติกรรมที่มองไม่เห็น ไม่ใช่แค่เรียนไม่ทัน แต่มันรุนแรงกว่าที่คิด”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“เด็กปฐมวัยรุ่นนี้ จะโตไปอย่างไร ในมุมมองของจิตแพทย์”  โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“บทบาทใหม่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ต่อการฟื้นฟูเด็กปฐมวัย” โดย  นางธิดา พิทักษ์สินสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

เวลา 11.20 น.

นำเสนอ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย” โดย นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เวลา 11.35 น.

มอบทุนเยาวชนนักสื่อสารรุ่นใหม่ ผลิตสื่อเพื่อการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่ โดย นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปพร้อมกันนะคะ

 

สอบถามความรู้เพิ่มเติม

0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ที่มา OEC News สภาการศึกษา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี