32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

ประกาศแล้ว! ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู สมัครถึง 10 พ.ค.2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังจะจบ ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพราะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังเปิดรับสมัครทุน สควค.ระดับปริญญาโท จำนวน 75 ทุน รายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้ดังนี้

ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 75 ทุน ครอบคลุม 6 หลักสูตร ดังรายการ (1) – (6) โดยสามารถติดตามประกาศการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้ตอนท้าย
(1) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)
(2) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (ประกาศการรับสมัคร)
(3) กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(4) กศ.ม. เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ประกาศการรับสมัคร)
(5) ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ประกาศการรับสมัคร)
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. และประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก ฝ่าย สควค. ผ่านอีเมล psmt@ipst.ac.th โดยอาจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในเมนู “Q&A ทุนระยะที่ 4” และรายละเอียดการรับสมัครได้จากหลักสูตรที่สนใจเลือกศึกษา สำหรับการสอบคัดเลือกด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้ในวันสอบข้อเขียน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบ ได้ที่โพสต์นี้
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
– ประกาศรับสมัคร ทุนสควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
– คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ทุนสควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
– กรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัคร ทุน สควค. ป.โท ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ที่มา สสวท.

 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news