วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาe-Book นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ #เรียนดีมีความสุข

e-Book นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ #เรียนดีมีความสุข

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ e-Book นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการศึกษาโดยเป็นการการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยแบ่งเป็น 2 หลัก คือ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต แบ่งเป็น

ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • โดยการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น เช่น โยกย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง)
  • รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ(1 ครู 1 แท็บเล็ต)
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
  • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต)
  • 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
  • ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต
  • การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ
  • การทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

อย่างไรก็ตาม การแจกแท็บเล็ต เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว และตอนนี้มาเป็นนโยบายของรัฐบาลและต้องดำเนินการให้สอดรับกัน

 

คลิกดู e-book ที่นี่

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี