Take a fresh look at your lifestyle.

มาแล้ว “เพชรในตม” ประจำปี 2567 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู รับสมัครวันที่ 13 – 29 ก.พ. 2567 

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ โครงการเพชรในตม 2567 จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู ไม่ต้องสอบแข่งขัน รับสมัครวันที่ 13 – 29 ก.พ. 2567

โครงการเพชรในตม คืออะไร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

 

สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 1122, 15597

 

 

ที่มา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี