วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูโครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ สพฐ 2566

โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ สพฐ 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ สพฐ 2566 เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 

เกียรติบัตรออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู

วุฒิบัตรใบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการปรับวิทยฐานะได้ เป็นเพียงการฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

 

 

 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR

คำชี้แจง

1. ศึกษาหาความรู้

2. ตอบคำถามหลังการอบรมต่อไปนี้

3. จะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อตอบคำถามผ่านเกณฑ์

❌ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ❌

วุฒิบัตรใบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการปรับวิทยฐานะได้ เป็นเพียงการฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าลงทะเบียนบทเรียน

และทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ด้านล่าง

 

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจากพัฒนาทักษะฯ และสอบวัดระดับ A1-A2 ผ่าน

ลงทะเบียนก่อน 09.00 น. วันทำการปกติ เริ่มเข้าใช้งานครั้งแรก 12.00 น.

เข้าร่วมการอบรม 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี