Take a fresh look at your lifestyle.

โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ สพฐ 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ สพฐ 2566 เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 

เกียรติบัตรออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสําหรับครู

วุฒิบัตรใบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการปรับวิทยฐานะได้ เป็นเพียงการฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

 

 

 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR

คำชี้แจง

1. ศึกษาหาความรู้

2. ตอบคำถามหลังการอบรมต่อไปนี้

3. จะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อตอบคำถามผ่านเกณฑ์

❌ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ❌

วุฒิบัตรใบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการปรับวิทยฐานะได้ เป็นเพียงการฝึกทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าลงทะเบียนบทเรียน

และทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ด้านล่าง

 

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจากพัฒนาทักษะฯ และสอบวัดระดับ A1-A2 ผ่าน

ลงทะเบียนก่อน 09.00 น. วันทำการปกติ เริ่มเข้าใช้งานครั้งแรก 12.00 น.

เข้าร่วมการอบรม 

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี