Take a fresh look at your lifestyle.

กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-28 มิถุนายน 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-28 มิถุนายน 2567

กองทัพเรือ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพเรือ ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ทั้งหมด 17 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับ

นายทหารสัญญาบัตร 3 อัตรา

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด / เปรียญธรรม 9 ประโยค

นายทหารประทวน 14 อัตรา

  • คุณวุฒิ ม.6, กศน. หรือเทียบเท่า ม.6, ปวช., ปวส. ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติหรือการรับสมัครได้ที่ ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เรื่อง การรับรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2567

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ เรื่อง การรับรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2567

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี