Take a fresh look at your lifestyle.

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 67 จำนวน 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา เริ่มรับสมัคร 9-15 ก.ค.นี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 423 อัตรา 56 กลุ่มวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 24.00 น. สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://vec.jobthaigov.com ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดย สอศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และกำหนดสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 นี้
โดยตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 423 อัตรา
2.กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา
3. รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
3.1 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท
3.2 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
3.3 ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
3.4 ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 19,460 บาท
ซึ่งรายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง และจำนวนอัตราว่าง สามารถดูได้ที่ https://ipa.vec.go.th/ หรือ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีผู้แอบอ้างหรือมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยครั้งนี้

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี