29.2 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

Array

รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6

ครูประถม ได้รวมใบงานที่ใบในการสอน ทำในคาบเรียนเวลาเรียนปกติและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  หรือจะนำไปใช้ในการบรูณาการการเรียนการสอนด้วยใบงานก็ได้และยังเก็บไว้เป็นผลงานสะสมในการเก็บคะแนนนักเรียน

เพิ่มเติม รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

ป1

 • คณิตคิดเร็ว  หน้า1,หน้า2
  •  
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ป2

 • คณิตคิดเร็ว หน้าที่1
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

ป3

 • คณิตคิดเร็ว
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ป4

 • คณิตคิดเร็ว
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ป5

 • คณิตคิดเร็ว
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ป6

 • คณิตคิดเร็ว
 • ภาษาไทย   เพื่อการอ่านออก-เขียนได้
 • ภาษาต่างประเทศ
 • บรูณาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

วาดภาพระบายสี กิจกรรมต่างวันสำคัญ ในรูปแบบ บรูณาการ


รวบรวมข้อมูลโดย ครูประถม.คอม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news