29.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

หลักสูตร 8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560

หลักสูตร 8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560

รวมเอกสารหลักสูตร8กลุ่มสาระ ฉบับปรับปรุง2560ใหม่ สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม-เขต-2-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/หลักสูตรโรงเรียนบ้านเวินพระบาท-1-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download หลักสูตรโรงเรียนบ้านเวินพระบาท “]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561-2.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Download กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-สพป.นครพนม-เขต-2-ปี-พ.ศ.-2561″]

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/1507270178-1.pdf” download=”all” text=”Download คู่มือการใช้งานLogbook”]

 

ข้อมูลจาก : ครูบอส

 

คุณครูสามารถติดตามบทความการศึกษาก่อนใครได้ที่ ครูประถม ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูประถม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรีได้ที่ https://www.facebook.com/krupatomcom

spot_img
Latest news
Related news