32.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

Array

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4 เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

ใบงานวิชาศิลปะ ชั้น ป.4 พร้อมเฉลยและตัวชี้วัด

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/ตัวชี้วัดวิชาศิลปะ-ฯ.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/ใบงานดนตรี-นาฏศิลป์-ป.4.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/ใบงานทัศนศิลป์-ป.4.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/เฉลยใบงานดนตรี-นาฎศิลป์-ป.4.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/เฉลยใบงานทัศนศิลป์-ป.4.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news