วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบเฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น

 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้แล้ว

ภาษาไทย

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/01-ภาษาไทย-ชุด-100.pdf” download=”all”]

คณิตศาสตร์

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/04-คณิตศาสตร์-ชุด100.pdf” download=”all”]

ภาษาอังกฤษ

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/03-อังกฤษ-ชุด-100.pdf” download=”all”]

วิทยาศาสตร์

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/05-วิทยาศาสตร์-ชุด-100.pdf” download=”all”]

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/02-สังคม-ชุด-100.pdf” download=”all”]

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี