Take a fresh look at your lifestyle.

เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี แบบทดสอบ Communicative English (พร้อมแนวคำตอบ)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ Communicative English Test เมื่อทำผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ คำชี้แจง Communicative English Test 1.…

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) การติดต่อเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา หรือเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพครู …

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 899 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27…

วันที่ 5 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 899 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม -10 เมษายน 2567  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)…

เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ…

วันที่ 4 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัคร ดังนี้ ตำแหน่ง…

สรุปสิทธิการลาหลักๆ ของข้าราชการ

วันที่ 4 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ สรุปสิทธิการลาหลักๆ ของข้าราชการ มีดังนี้ 1. ลาป่วย - ได้ไม่เกิน 60 วันทําการ โดยได้รับเงินเดือนปกติ 2. ลาคลอดบุตร - ได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนปกติ 3. ลากิจส่วนตัว - ได้ไม่เกิน 45 วันทําการ…

บัญชี 5 ข้าราชการ อปท. การปรับเงินเดือนใหม่ 1 พ.ค. 67…

วันที่ 4 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 ข้าราชการ อปท. (องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรการบริหารส่วนตำบล) การปรับเงินเดือนใหม่ 1 พ.ค. 67 จะได้ปรับขั้นเงินเดือนเทียบกับขั้นที่ใกล้เคียง…

ครม.ไฟเขียว เพิ่มวันลาคลอด ข้าราชการหญิง เพิ่มวันลา ข้าราชการชาย

วันที่ 4 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 มีมติเห็นชอบหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญคือขยายวันลาคลอดของแม่ (ข้าราชการหญิง) โดยได้รับค่าจ้าง จากเดิมไม่เกิน 90…

ภาพผู้รับเข็ม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น…

วันที่ 3 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ภาพผู้รับเข็ม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และครูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี โดยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี…

ยกเลิก หนังสือห้ามธุรการสอน เปิดทางให้ไว้สอบกรณีพิเศษ ครั้งที่เกณฑ์ใหม่ออกมา

วันที่ 3 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2197 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ลงวันที่ 2 เมษายน 67) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ…

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

วันที่ 3 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ  ตามที่มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2037 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567…