Take a fresh look at your lifestyle.

แบ่งปัน แบบบันทึกอัตโนมัติ โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย คำนวณภาวะโภชนาการ ค่า BMI ของนักเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอแบ่งปัน แบบบันทึกอัตโนมัติ โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย คำนวณภาวะโภชนาการ ค่า BMI ของนักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ ตัวอย่างไฟล์ …

แจกไฟล์แก้ไขได้ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แจกไฟล์แก้ไขได้ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ…

แจกฟรีปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ไฟล์แก้ไขได้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แจกฟรีปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 - 1/2567 ไฟล์แก้ไขได้ สำหรับคุณครูที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ ตัวอย่างไฟล์…

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ข้อตกลง PA (ไม่มีวิทยฐานะ) โดย Teacher Tun ไฟล์แก้ไขได้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อตกลง pa (ไม่มีวิทยฐานะ ) โดย Teacher Tun สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ ตัวอย่างไฟล์…

สพฐ.สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

กรมการศาสนา จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2567…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน  ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสำรอง…

สพฐ.แจ้งมาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินนโยบาย ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา…

แบบทดสอบออนไลน์ ครูนักเรียนมัธยม นักศึกษา เรื่องความรู้พื้นฐานและหลักการใช้ภาษาไทย…

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ทำข้อสอบฟรี ครูนักเรียนมัธยม นักศึกษา เรื่องความรู้พื้นฐานและหลักการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรออนไลน์ 2566 ความสำคัญของภาษา…

เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567…

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18) โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ…