Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี โปรแกรมคำนวณอายุเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565

แจกฟรี โปรแกรมคำนวณอายุเกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 สำหรับช่วยในการคำนวณ เกณฑ์การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 และตัวอย่างการนับอายุ “แบบวันชนวัน” และ "แบบคอมพิวเตอร์"…

แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excel

แจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excelแจกฟรี ปฏิทินนับวันเรียน ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) ปฏิทินนับวันเรียนปกติและวันเรียนชดเชย ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) เป็นไฟล์ Excel…

อบรมออนไลน์ฟรี 7 รายวิชา Microsoft ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 พร้อมใบประกาศนียบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี 7 รายวิชา Microsoft ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 พร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับคุณครู หรือท่านที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติม หรือทบทวนความรู้ใหม่ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลพร้อมกับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมMicrosoft ทั้งหมด 7…

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ”ด่วนที่สุด” ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ…

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ"ด่วนที่สุด" ผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนรับมือ "โควิด" ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19…

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 การอบรมออนไลน์ที่เปิดให้มีการเรียนรู้มากถึง 10 หลักสูตร สำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษาความรู้เพิ่มอย่างรอช้า สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าอบรมได้…

ขอเชิญ เข้าอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญ เข้าอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โครงการ Saphan Digital จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ฟรี…

รัฐมนตรีช่วยฯ ศึกษาธิการ เน้นย้ำการศึกษาไทยสอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นท่องจำ

รัฐมนตรีช่วยฯ ศึกษาธิการ เน้นย้ำการศึกษาไทยสอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นท่องจำ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ผลักดันการเรียน Coding ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นการใช้กระบวนการคิด…

เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.

เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565…

จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์

จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งภาคในและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่ม…

ศบค. เผย มาตรการสอบเข้ม กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด

ศบค. เผย มาตรการสอบเข้ม กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด สำหรับโรงเรียนเพื่อเตรียมจัดการสอบสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสำหรับการสอบของโรงเรียนไว้ สำหรับสถานที่จัดสอบ, ผู้เข้าสอบ และผู้คุมสอบ…