Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เตรียมตัวให้พร้อม !! โรงเรียนอนุบาลลานสักเปิด รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) โดยมีการเปิดรับมัครครูอัตราจ้าง ดังนี้ 1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 2) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา…

ประกาศ กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครูผู้ช่วยหลายอัตรา

กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 1 พฤษภาคมนี้ จำนวน 42 อัตรา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี้ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย แหล่งที่มา :: กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม พุทธศักราช 2562

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…

ประกาศ สสวท.รับสมัครครูหลายอัตรา เข้าอบรบและคัดเลือกเป็น วิทยากรแกนนำ สสวท

ประกาศ รับสมัครครูหลายอัตรา เข้าอบรบและคัดเลือกเป็น วิทยากรแกนนำ สสวท เพื่อจัดการเรียนรูให้เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ฝึกทักษะสำคัญในการทำงานในโลกอนาคต โดย 1.ครูวิทยาศาสตร์ 2.ครูคณิตศาสตร์ 3ครูเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี…

คู่มือการลา ได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

การจัดทำ คู่มือการลา เพื่อให้ข้าราชการรับทราบสิทธิของตน รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอีกด้วย สามารถศึกษาและชี้นำในวันข้างหน้าได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี้ แหล่งที่มา…

ประกาศมีผลแล้ว !! กม.จริยธรรมข้าราชการ ต้องประพฤติปฏิบัติ

พ.ร.บ. จริยธรรมข้าราชการ ฉบับนี้ มีผลแล้ว !! เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตราฐานทางจริยธรรม 7 ประการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี้ Download แหล่งที่มา :: ราชกิจจานุเบกษา

ด่วน !! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ศาสตราจารย์สัมพันธ์…

มาแล้ว !! รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยหลายอัตรา

มาแล้ว !! ใครที่สนใจหรือเตรียมตัวที่อยากเป็นครูผู้ช่วย เวลานี้ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่เวลา 22-28 เมษายน 2562 เร็วๆนี้เท่านั้น ระเบียบการรับสมัครมีรายละเอียดดังนี้…

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 ก.ค.ศ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูได้ที่นี้ Download แหล่งที่มา :: สำนักงาน ก.ค.ศ.

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งแรกในปี 2562

ข่าวดีสำหรับครู เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ เรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2560 ของข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา…