Take a fresh look at your lifestyle.

เว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ในแบบ interactive…

ครูประถมมีเว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก และดาราศาสตร์ ในแบบ interactive ใช้รวมกับการสอนและการทดลองแบบ STEM ได้เป็นอย่างดี สามรถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี้…

รู้ไว้ เตรียมตัว การจัดทำแผนการสอนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

ครูประถม ขอนำบทความดีดี เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดีเป็นต้องมีความรู้ในเรองของหลักสูตร เพื่อให้สามารถออกแบบแผนการสอนอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการออกแบบแผนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกำหนด…

ประกาศ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8…

กทม.สั่งปลอดน้ำอัดลม ให้โรงเรียนในสังกัดงดขาย เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก

คุณครูคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าปริมาตรของน้ำตาลในน้ำอัดลมมีสูงแค่ไหน ซึ่ง กทม. ได้ทำการระงับการขายน้ำอัดลมในโรงเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีต่อเด็กๆ อ่านรายละเอียดเๅพิ่มเติม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า…

ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

ครูประถม ขอนำข้อมูลเบื้องต้น จากดร.อัมพร  พินะสา  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.…

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ค่าแถบสีธงชาติไทยตามมาตรฐานสากล

การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกำหนดและวัดค่า สีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล โดยค่าสีธงชาติไทยที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการวัดค่าสีจากธงชาติต้นแบบด้วยเครื่อง Colorimetric…

วันนี้ วันตะวันอ้อมข้าว จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในรอบปี

กำลังพูดถึงมากในขณะนี้ นั่นก็คือคืนที่ยาวนานที่สุดในรอบปี 22 ธค.นี้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผย 22 ธันวาคม 2562…

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน

ช่วงนี้ข่าว การ bully ในวัยเรียนกำลังได้รับความสนใจจากสังคมมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนไทย ครูประถม ขอนำเอาวิธีการป้องกันการแกล้ง หยอกล้อ ในวัยเด็กมาฝากทุกคน และคงจะเป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้ค่ะ การแกล้ง…

ฝึกเด็กให้คิดบวก และมองโลกในแง่ดี เด็กจะเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นเสมอ ถึงมีอุปสรรค…

ครูประถม มีเคล็ดลับอารมณ์ดีรับสถานการณ์ช่วงนี้มาฝากค่ะ มาอีกแล้วกับวิธีฝึกสอนให้เด็กๆ ของท่านคิดบวก และมองโลกในแง่ที่ดี จะช่วยทำให้เด็กมีความคิดความเชื่อในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นในอนาคต…

เด็กนักเรียนเอสโตเนียเรียนแบบไหนถึงทำคะแนน PISA ได้คะแนนดีที่สุด

ทำไมเด็กเอสโตเนียถึงทำข้อสอบ PISA ได้ดีกว่าชาติไหนๆ ได้เป็นอันดับหนึ่ง เข้าทำได้อย่างไร วันนี้ ครูประถม มีข้อมูลมาให้ได้อ่านกัน ว่าทำไมเด็กเอสโตเนียถึงได้เก่งกันขนาดนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)…