Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา ลุย เสริมข่าวรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจก่อนสอบ! สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย เครดิตเพจครูประถม.คอม

ขอเชิญอบรม Google Workspace โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดอบรม Google Workspace โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน รับประกาศณียบัตรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจ…

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด การถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 สำหรับใครที่สนใจ ชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง สามารถอ่ารายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างได้เลยนะคะ…

ลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนา การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand วันนี้ – 29 กันยายน…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำลิงก์รับชม และหัวข้อการเสวนา การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand มาฝากกัน โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2564  พร้อมรับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา…

ชวนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ…

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน สร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดงาน สร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วม พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่า…

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater คุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ หลักสูตรที่ 1…

เชิญทำแบบทดสอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำแบบทดสอบออนไล์มาฝากกันค่ะ เป็นแบบทดสอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแบบทดสอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

การอบรมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ว9/2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 ก.ย.64 นี้…

เชิญร่วมอบรมหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ unplugged ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ unplugged ระดับมัธยมศึกษา ผ่านระบบอนไลน์ อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ใครสนใจรีบสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน…

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมฟรีที่มีหลายคนเรียกร้อง เปิดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว สำหรับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564)…