fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา ลุย เสริมข่าวรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจก่อนสอบ! สรุปย่อวิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย เครดิตเพจครูประถม.คอม

ห้ามพลาดเลยนะ! มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้รับรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "สอนปรัชญาอย่างไรให้ถึงสาระ" วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   งานสัมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมแบบออนไลน์ผ่าน…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสพป.เลย เขต ๑ (จำกัดวันละ ๑๐๐ คน) ใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบ เรื่อง ภาษาไทย รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูหรือผู้ที่สนใจมีเวลาว่าง เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล์ สำหรับใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละอียดการอบรมดีๆมาฝากคุณครูทุกท่าน สำหรับการอบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)” การอบรมจัดโดย…

ศธ.เปิดอบรมฟรี! 10 หลักสูตรออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้รำรายละเอียดเกี่ยวกับ 10 หลักสูตรออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม รับเกียรติบัตรฟรี สมัครด่วน 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศธ.เปิดให้อบรมได้ฟรี…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรเมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป…

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA  หลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะได้เกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร…

ไม่อยากให้พลาด! ขอเชิญคุณครู สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากขอเชิญชวนคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชวนอบรมออนไลน์ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ ว.9 ว.10 (เกณฑ์PA)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ ว.9 ว.10 (เกณฑ์PA) ซึ่งเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดย สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ…