Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

การประเมิน

การประเมิน

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คุณครูที่กำลังเตรียมสอบ สามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้งานกับนักเรียนของท่านได้ ท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ในบทความได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดฟรี…

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​ ไฟล์ข้อสอบและเฉลย เพื่อทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับคุณครู…

แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา ทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา ทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ พุทธประวัติ และหลักธรรม ที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 10-16 กุมภาพันธ์ 2565…

เปิดแล้ว ทดสอบวันละ 6 รอบเท่านั้น ทดสอบทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

เปิดแล้ว ทดสอบวันละ 6 รอบเท่านั้น ทดสอบทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform ร่วมลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform ใน วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดการทดสอบวันละ 6 รอบๆ ละ 45 นาที…

ดาวโหลดฟรี ตัวอย่างการเขียนขอรางวัลครูดีเด่น คุรุสดุดีของคุรุสภา

ดาวโหลดฟรี ตัวอย่างการเขียนขอรางวัลครูดีเด่น คุรุสดุดีของคุรุสภา โดยครูกิติยา พรหมสอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่ต้องการสมัครเข้ารับรางวัลของคุรุสภา สามารถนำไปปรับใช้งานให้เหมาะกับตัวเอง สามารถดาวโหลดเอกสาร ได้จากลิ้งค์ในบทความเลยนะคะ…

สพฐ.แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ปี 2565

สพฐ.แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัลของคุรุสภาในปี 2565 นี้ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดและดาวโหลดข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ ในลิ้งค์บทความได้เลยค่ะ …

ดาวโหลด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

ดาวโหลด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ของคุรุสภา ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น สามารถเข้าดาวโหลดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อเตรียมตัวรับการประเมินการรับรางวัล…

ดาวโหลดแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ผู้สมัครเข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ปี2565

ดาวโหลดแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ผู้สมัครเข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ปี2565 สำหรับคุณครูทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ของคุรุสภา ในปี2565 สามารถเข้าดาวโหลดแบบฟอร์มกรอกประวัติผลงานได้ตามลิ้งค์ในบทความค่ะ …

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

โครงสร้างแบบทดสอบNT (NT: National Test) ป.3 (2564) จัดสอบปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3…

แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

ครูประถมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องเกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า 3…