Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คุณครูที่กำลังเตรียมสอบ สามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้งานกับนักเรียนของท่านได้ ท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ในบทความได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดฟรี…

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​ ไฟล์ข้อสอบและเฉลย เพื่อทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับคุณครู…

แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา ทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา ทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญ พุทธประวัติ และหลักธรรม ที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 10-16 กุมภาพันธ์ 2565…

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างรายงาน ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูผู้สอนดีเด่น และอื่น ๆ

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ตัวอย่างรายงาน ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูผู้สอนดีเด่น และอื่น ๆ สำหรับคุณครูที่ต้องการเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งรายงานเพื่อประเมินผลงาน ไฟล์ตัวอย่างได้รับความอนุเคราะห์จากครูภฌลดา ปรางควิรยา…

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

โครงสร้างแบบทดสอบNT (NT: National Test) ป.3 (2564) จัดสอบปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3…

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล พร้อมเกียรติบัตรฟรี โดยสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง2551 พร้อมเกียรติบัตรฟรี สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ วัดประเมินผล และดาวโหลดใบเกียรติบัตรได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความเลยนะคะ …

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย B Index

วันนี้ ครูประถม มีโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูใช้วิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยให้ได้มาตรฐาน คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก ขอขอบคุณ คู่มือการใช้งาน จากคุณ สาทร แสงผึ้ง สพท.เชียงใหม่ เขต.1

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

วันนี้ ครูประถม มีโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยให้คุณครูใช้วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพข้อสอบคุณครู โดยโปรแกรมนี้ต้อง ขอขอบคุณ อาจารย์ภคนันต์  ทองคำ จากโรงเรียนปรินสรอยส์วิทยาลัย…

แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

ครูประถมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องเกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า 3…

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ”

สำหรับครูประถมที่สนใจสมัครเข้าโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี กิจกรรม "ครูดีจึงบอกต่อ" สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า…