Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

จิตวิทยาการศึกษา

Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้LD โดยครูประถม.คอม

สวัสดี วันนี้ครูประถมจะมาพูดถึงเรื่อง การเรียนรู้ ช้าในกลุ่มของเด็กซึ่งจะเกิดกับเด็กเป็น โดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละประมาณร้อยละ 5 ของเด็กรวมทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นยังไรนะลองมาดูกันค่ะ Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้…

“หยุด ติวหนักเพื่อเข้าเรียนป.1” ติวหนักมากไปอาจส่งผลร้ายต่ออนาคตเด็ก

คุณครูประถม หรือผู้ปกคลอง น่าจะทราบกันดีในเรื่องของการสอบเอ็นทรานซ์อันดุเดือดเพื่อสอบเข้าป.1 ของโรงเรียนชื่อดังต่างๆ ซึ่งไม่แปลงที่พ่อแม่อยากจะให้เด็กๆ ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและความปลื้มปิติ…

มาดูความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) “ความสุขเราคืออะไร?”

สำหรับครูประถมแล้วนี้ อาจจะเป็นแนวทางในการสอนในเรื่องของความสุขนั้นคืออะไร เพื่อที่เด็กๆ จะได้รู้จักว่าความสุขเกิดจากตัวเรา และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย แล้วความสุขที่แท้จริงมันคืออะไร ลองมาหาคำตอบกัน ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะ (Theories of…

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…

อ่านเลย 50 วิธีแก้ ADD หรือ โรคสมาธิสั้น เพื่อการพัฒนาของเด็กน้อยตัวป่วน

สำหรับคุณครูประถมแล้วถือว่ายากสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิ เพราะเป็นปัญหาสำหรับเด็กในหลายๆ เรื่องที่จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพื่อนปกติ และวิธีแก้ทั้ง 50 วิธีนี้ อาจช่วยคุณครูประถมแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย ADD…

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน วิธีการสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ครูประถม มี เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ …

การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย สื่อการเรียนรู้ครูต้อม มีแนวทางการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล…

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร ให้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่การอบรมได้ที่ https://thaiteentraining.com/ เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถปริ้นใบประกาศได้เลย…

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

คู่มือเด็กออทิสติก

คู่มือเด็กออทิสติก ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กออทิสติก สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ