Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ภาษาสำหรับครู

#มีเฉลย รีบทำด่วน! รับฟรีวุฒิบัตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สําหรับครูผู้สอน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รับฟรีวุฒิบัตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สําหรับครูผู้สอน แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อังกฤษสําหรับครู ราชบุรี เขต 1 มีเฉลย รีบทำด่วน!…

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร Listening and Speaking for…

ช่วงนี้มีข่าวมากมายที่อยากพัฒนาครูไทยให้สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้คล่อง วันนี้ ครูประถมมีคอร์ดเรียนออนไลน์มาให้ได้ลงทะเบียนเรียนกันแบบฟรี ๆ กับรายวิชา การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร Listening and Speaking for Communication…

แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ใครที่ไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วฝึกไปด้วยกัน วันนี้ ครูประถม ขอนำเอา แบบพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562 จาก กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. …

ฟรี!!ไฟล์ ID Plan 5 แบบ พร้อมใช้ แก้ไขง่าย

คุณครูประถมโหลดด่วน ไฟล์ ID Plan จำนวน 5 แบบ พร้อมใช้ แก้ไขง่าย สะดวกแก่คุณครูประถมทุกคน เพียงดาวน์โหลด สามารถแก้ไข่รูปและข้อความได้เลย คุณครูประถมไม่ควรพลาด ดาว์โหลดที่นี้ แจกไฟล์ ID Plan ฟรี

เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

Reading  comprehension  (ความเข้าใจในการอ่าน)    ใน  Reading  Part  จะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ ส่วนที่เป็นการอ่านสื่อต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ข้อความจากหนังสือพิมพ์  ,  พจนานุกรม , แผนภูมิ , ตาราง  ,การพยากรณ์อากาศ , ฉลากยา  เป็นต้น…

English : TOPIC NOUN

Topic Noun (หัวเรื่องที่เป็นคำนาม)   ในการหาหัวเรื่องที่เป็นคำนามให้สังเกตคำนามที่กล่าวบ่อยครั้งตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องที่เด่นมาก บางครั้งในบทความอาจใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่เด่นนั้นด้วย Topic (หัวเรื่อง) …