Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ศาสตร์พระราชา

แนวคิดการบริหารโรงเรียของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แนวคิดการบริหารโรงเรียน ของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย #TEP #ภาคีเพื่อการศึกษาไทย #การศึกษาไทยเปลี่ยนได้ TEP : เรียนสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย [youtube…

หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 มีให้รับชมแล้ว สามารถเก็บเป็นที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บรมราชาภิเษกที่ควรค่าแก่การจดจำ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งในหนังสือจะมีภาพแห่งความทรงจำรวมทั้งความรู้ในการบรมราชาภิเษกนี้ด้วย…

จารึกไว้ในแผ่นดิน ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย…

ครูประถม ขออนุญาตนำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้มาเผยแผ่เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาสืบต่อไป พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

จารึกไว้ในแผ่นดิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (4 พฤษภาคม)

ครูประถม ขออนุญาตนำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้มาเผยแผ่เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสืบต่อไป พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1/8  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี …

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ…