fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

มีนาคม 2018

ผลคะแนนสอบโอเน็ตม.6 ร่วงทุกวิชา

ผลโอเน็ตม.6ร่วง อีกทุกวิชาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย จากเดิมภาษาไทยผ่านครึ่งวิชาเดียว ส่วนบอร์ด สทศ.มีมติไม่ประกาศผลสอบอังกฤษของนักเรียนนำข้อสอบมาเผยแพร่ทางไลน์ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)…

ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ก.ค.ศ. ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เดิมชื่อสำนักงาน ก.ค. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู…

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน…

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

สพฐ. สรรหา ครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง…

ก.ค.ศ.-สพฐ. เห็นพ้องย้ายก่อนสอบผอ.ใหม่

ก.ค.ศ.-สพฐ. เห็นพ้อง ย้ายก่อนสอบ ผอ.ใหม่ วันที่ 27 มี.ค.2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบบรรจุ ผอ.โรงเรียน ซึ่งยังว่างอยู่กว่า 3,400 อัตรา…

ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศแล้ว!

ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศแล้ว! ผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศว่าผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งก็เป็นไปตามนัดหมาย…

สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ…

สพฐ.จ่อถกสภาการศึกษาแยก เขตพื้นที่มัธยม

สพฐ.จ่อถกสภาการศึกษาแยก เขตพื้นที่มัธยม บุญรักษ์ เผย“รมต.”หนุนตั้งครบทุกจังหวัด-เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงการเสนอแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)…

ประเทศ ที่การศึกษาดีที่สุดในโลก 10 อันดับ

เว็บไซต์เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม เผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ร่วมกับเว็บไซต์บิสสิเนสอินไซเดอร์ในสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับผลการสำรวจของอินเตอร์เนชั่นส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในต่าง ประเทศ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้…

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม…