fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

มกราคม 2020

คู่มือใช้เงินอุดหนุน สถานศึกษา

คู่มือการใช้จ่าย เงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค…

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตัวยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี…

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ ประกาศโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ด้วยโรงเรียนชุมชนคงวิทยา อําเภอคง…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแจก Lap Top ให้กับนักเรียน

"ณัฏฐพล"ยอมรับ อาจต้องแจก"แล็ปท็อป "ให้นักเรียน ลั่นไม่สามารถปฎิเสธความสำคัญเทคโนโลยีได้ 29ม.ค.63- ในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ…

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563 (24 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ “บุรีรัมย์โมเดล” ณ การเรียนรู้กัญชาและวิสาหกิจชุมชน…

เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่

เตรียมปรับ หลักสูตร ป.บัณฑิต ใหม่ เตรียมปรับหลักสูตร ป.บัณฑิตให้เข้มข้นกว่าเดิม ต้องคัดกรองผู้เรียนเพื่อให้ได้มีคุณภาพ รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ( ประธาน กมว.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปีการศึกษา 2562…

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

เปิดสอบ ภาค ก. #จำนวน 500,000 ที่นั่ง #15 ศูนย์สอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com ที่มา …

แจกฟรี คณิตเร็ว ระดับชั้น ประถม .rar

คณิตเร็ว ประถม .rar วันที่ครูประถมได้จัดเตรียม สื่อการสอน คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมมาให้ดังนี้ค่ะ ดาวน์โหลด คิดเลขเร็ว ป.1 – ป.6 ดาวน์โหลด คณิตคิดเร็ว ป.1 – ป.6 ป.1 Math_P1 ป.2 Math_P2 ป.3 Math_P3 ป.4 Math_P4…

REPORT: ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 รวมประเด็นที่น่าสนใจ

REPORT: ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 รวมประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุภัทร…

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)…

ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)…