Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

มีนาคม 2020

อบรมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” เพื่อรับเกียรติบัตร

อบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" เพื่อรับเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย คลิ๊กทำแบบทดสอบที่นี่ : https://sites.google.com/msu.ac.th/ เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่…

เย็นนี้ ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com อย่างละเอียดต้องกรอกอะไรบ้าง

วันนี้ อย่าช้า สำหรับผู้ปกครอง ท่านใดที่กำลังหาแนวทางการลงทะเบียน ครูประถม ได้นำแนวทางการงทะเบียนรับเงิน จากนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกเงินให้กับทุกๆท่านเป็นเวลา 3 เดือน ลิงค์เข้าระบบ ลิงค์เข้าระบบลงทะเบียน ลิงค์…