Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การกลั่นกรองตรวจสอบ

ดาวน์โหลดด่วน! แบบบันทึกการกลั่นกรองตรวจสอบรอบที่ 1 ของปีการศึกษา2563 ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

ทางทีมงานเว็บไซต์ครูประถมได้นำตัวอย่างของแบบบันทึกการกลั่นกรองตรวจสอบรอบที่ 1 ของปีการศึกษา2563 สำหรับประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 สามารถไปดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลย…