Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

ประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด ประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางละมุง ปีงบประมาณ 2565 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียด…