Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การขาดราชการ

ปิดเทอมเด็กหยุด ครูไม่หยุด ศาลปค.สูงสุดชี้ ไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ

ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาที่ จ.นครราชสีมา กรณีครู 2 คนไม่ได้รับพิจารณาขั้นเงินเดือน ยื่นฟ้อง ผอ.ที่ออกคำสั่งให้มาทำงานวันปิดเทอม เมื่อไม่มาโดยไม่ลาจึงเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ยกฟ้อง ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ...…