Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่

ประกาศด่วน! การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ (นร.01)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำขข้อมูลเกี่ยวกับ การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่ (นร.01) ซึ่งเป็นการประกาศล่าสุด เกี่ยวกับ การเปิด-ปิดระบบบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มใหม่…