Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

สิ้นสุดการรอคอย! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากคุณครูกันค่ะ เพราะมีการเปิดคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.  เตรียมตัวให้พร้อมได้เลยสำหรับสอบธรุการ …

ด่วน ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุ ครูผู้ช่วย กทม.

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุ ครูผู้ช่วย กทม. เรียงลำดับ ตามวิชาเอกดังนี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง…

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการ “คัดเลือกเพื่อบรรจุฯ” ผอ.สถานศึกษา ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้ 3/ม.ค./2562 แจ้ง ศธจ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว11…

ประกาศ ที่ ศธ 04009/4681 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ. สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบความแจ้งแล้วนั้น           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว…