Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การคิดเลขเร็ว

คุณครูห้ามพลาด! แบบฝึกเพื่อพัฒนาการการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.6 มีคู่มือและเฉลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อการสอนที่คุณครูไม่ควรพลาดเลยจริงๆ สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาการการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-ป.6 มีคู่มือและเฉลย เหมาะสำหรับนำไปฝึกให้เด็กพัฒนาความสามารถในการคิดเลขเร็วเป็นอย่างมาก  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา…