Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การจัดการเรียนรู้

เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning…

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชอญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หากสามารถทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรทางอีเมล์ แบบสอบถามนี้จัดทำโดยโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน…

ทำตามได้เลย! การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำคลิปวีดีโอมาฝากกัน ซึ่งเป็นวีดีโอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ขอขอบคุณที่มา :…

ดาวน์โหลดเลย! คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น

เรียกว่าเป็นคู่มือดีๆที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรัคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น ซึ่งมีตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ม.ปลายเลยนะคะ ลองดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่า…

Brain-Based Learning การพัฒนาสมองเด็ก 3-6 ปี

สวัสดีค่ะ หากพูดถึงการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา หลายๆท่านคงคิดถึง สมอง และวันนี้ ครูประถม ขอนำเอาการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการสมอง Brain-Based Learning มาฝาก ครูทุกท่าน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)…