Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การจัดเก็บเอกสาร

คู่มือและแนวปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดทำ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ คู่มือและแนวปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดทำ และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษามาฝากคุณครูทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการมากขึ้น…