Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การนำเสนอผลงาน

ประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.  ใครที่สนใจเข้าร่วมสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า…