Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การบริหารจัดการ

จดหมายด่วน! การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งจะมีการเน้นคุณภาพมากขึ้น วางแนวทางในการลงสำรวจ วางแผน จัดทำรูปแบบ สรุปรูปแบบ เพื่อให้โรงเรียนของชุมชนมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 27…