Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การประเมินตำแหน่ง

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA  หลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะได้เกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร…