Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การประเมินทดแทน

สทศ.ไม่ค้าน! การเลิกสอบโอเน็ต คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป จะใช้สิ่งใดในการประเมินทดแทน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีสถานศึกษาและคุณครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีการเลิกสอบโอเน็ต ซึ่งล่าสุด สทศ.ไม่ค้าน แต่ยังต้องมีการประชุมสรุปอีกครั้งว่าจะใช้สิ่งใดในการประเมินทดแทน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า ดร.สุภัทร…