Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การฝึกลูก 3 ขวบ

จิตแพทย์ชี้ เด็ก 3 ขวบ ควรฝึกวินัย รอคิว และเข้าสังคม ไม่ควรเน้นอ่านหนังสือมากจนเกินไป

ครูประถม ขอนำข่าวน่ารู้ ที่ทางจิตแพทย์ชี้ว่า ส่งลูกวัย 3 ขวบเข้าโรงเรียน ควรฝึกเรื่องระเบียบวินัย การรอคอย การเข้าสังคม มากกว่าการจับเรียนเขียนอ่าน เหตุกล้ามเนื้อมัดเล็กยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ควรปล่อยขีดเขียนอิสระ…