Browsing Tag

การศึกษาเด็กพิเศษ

เชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมหัวข้อต่างๆ ด้านการศึกษาเด็กพิเศษ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดจาดนานมีบุ๊คส์ ที่ได้เชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมหัวข้อต่างๆ ด้านการศึกษาเด็กพิเศษ คุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กพิเศษ…