Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อสอบปลายปี

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา (แนวข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา)

แจกฟรี ข้อสอบปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จาก ข้อมูลเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) เพื่อไว้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 5 สามารถดาวโหลดข้อมูลเพื่อนำไป ติวการสอบให้กับบุตร-…

ดาวน์โหลดฟรี! สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำลิ้งค์ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาที่เผยแพร่โดยสทศ.สพฐ. ซึ่งเหมาำสำหรับคุณครูทุกท่านที่ต้องการนำไปเป็นแนวการทำข้อสอบ และเหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทำข้อสอบด้วย…