Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครบรอบ 129 ปี

ครบรอบ 129 ปี ศธ.! รู้จักกับโครงสร้างและภารกิจปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำเรื่องราวเพื่อช่วยให้รู้จักกับโครงสร้างและภารกิจปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมาฝากกัน ซึ่งเป็นเร่องราวที่นำมาฝากเพราะครบรอบ 129 ปี ศธ. นั่นเองค่า สามารถอ่านเรื่องราวได้ก้านล่างเลยนะคะ 1 เมษายน 2564…