Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูทุกคนต้องรู้

กรอบ CEFR มาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่ครูทุกคนต้องรู้ คุณครูห้ามพลาดเลยนะ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ กรอบ CEFR มาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่ครูทุกคนต้องรู้  มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วย…